Biegaczki i Biegacze!

Z uwagi na aktualną sytuację w kraju i rosnące zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się  koronawirusa SARS-CoV-2, a także mając na uwadze rodzinny charakter imprezy, informujemy, że termin VI Hi-Tec Bieg Po Zdrój zostaje przeniesiony na 4 października 2020 roku. Decyzja ta podyktowana jest troską o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich Uczestników imprezy i jest nieodwołalna.

W związku z powyższym, proponujemy dla Pani/Pana następujące możliwe rozwiązania:

  • Pozostanie na liście startowej imprezy mającej się odbyć 4 października  2020 roku (nastąpi automatycznie, jeśli rezygnacja nie zostanie złożona w terminie opisanym poniżej).
  • Rezygnacja z udziału i zwrot wpisowego poprzez wysłanie na adres: biuro@biegpozdroj.pl  uzupełnionego formularza zwrotu, który można pobrać tutaj - pobierz formularz zwrotu opłaty wpisowej

 

UWAGA

Warunkiem koniecznym otrzymania zwrotu jest wysłanie uzupełnionego formularza zwrotu z adresu email, podanego podczas rejestracji na stronie www.zapisy.inessport.pl.

Ostateczny termin podjęcia decyzji upływa z dniem 24 maja  2020. Po tym terminie nastąpi automatyczna rejestracja udziału w imprezie 4 października 2020 roku

Zwrot pieniędzy na podane konto nastąpi w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania oświadczenia o rezygnacji.

Liczymy na zrozumienie zaistniałej sytuacji i mamy nadzieję, że spotkamy się wszyscy  na starcie w październiku.

 

Organizatorzy  VI Hi-Tec Bieg Po Zdrój.